Yn ôl i'r hafan
Cymru Dan y Ddaear
Hafan Mapiau Cysylltiadau View this page in English
   

Mwynglawdd
Copr Y Gogarth

Cyflwyniad

Hanes ac Archaeoleg

Daeareg

Gwybodaeth

Llety

 

Gwybodaeth

map

Milltir o Landudno:
- dilynwch y ffordd i'r dde o Westy'r Empire am milltir;
- defnyddiwch y gwasanaeth bws sy'n gadael Llandudno bob awr;
- gallwch brynu tocynnau tram/mwynglawdd am bris is ar y tram.

Oriau agor
7 diwrnod yr wythnos: Chwefror - diwedd Hydref 10.00 am - 5 pm.

Tocynnau 2001
Oedolion 4.40; Plant 2.80, Tocynnau teulu (2o a 2b) 12.00.
Gostyngiadau i ddeiliaid pasport Cymru Dan y Ddaear.

Ystafell De
Siop Anrhegion yn gwerthu darnau o fwynau, ffosilau, gemwaith Celtaidd, llyfrau etc.
Llyfrau ail-law

Ymholiadau
Mwynglawdd y Gogarth
Y Gogarth
Llandudno
Gogledd Cymru
LL30 2XG

Rhif ffn a ffacs: 01492 870447
E-bost: geomines@greatorme.freeserve.co.uk
Rhyngrwyd: www.greatorme.freeserve.co.uk


Llety >>