Yn ôl i'r hafan
Cymru Dan Y Ddaear
Hafan Mapiau Cysylltiadau View this page in English

 

O'r bryniau glas i'r traethau melyn, o glogwyni serth ar lan y mr i foelni garw Eryri, mae golygfeydd Cymru'n gyfareddol. O dan yr wyneb y mae'r creigiau a roddodd sip a nerth diwydiannol i Gymru. Yn wir, ychydig o leoedd tebyg sydd yn y byd threftadaeth ddaearegol mor gyfoethog. Dros 700 miliwn o flynyddoedd gosodwyd creigiau i lawr, eu plygu a'u troi, eu herydu a'u chwistrellu lafa folcanig a dyfroedd llawn o fwynau. Cafodd cerrig meddal eu caledu i ffurfio llechi a throwyd corsydd trofannol yn lo.
Llyn Idwal
Nant Francon
Mae cysylltiad annatod rhwng ein hanes a manteisio ar yr adnoddau hyn dan y ddaear. O'r Oes Efydd hyd heddiw bu cloddio yn y ddaear i ddwyn allan fwynau gwerthfawr, glo a llechi. Mae masnach fyd-eang yng nghyfoeth y mwynau gwerthfawr wedi dod llewyrch a bri rhyngwladol i Gymru.
Mae treftadaeth ddaearegol a diwydiannol Cymru wedi rhoi inni amgueddfa awyr agored anferth sy'n disgwyl inni anturio iddi. Mae'r daith hon o gwmpas y 12 safle pwysicaf dan y ddaear yng Nghymru yn mynd chi i galon ein gorffennol daearegol a diwydiannol. Os ydych am wybod rhagor am greigiau a mwynau, neu weld sut oedd mwyngloddwyr yn eu tynnu o'r dyfnderoedd, neu os nad ydych ond am anturio dan y ddaear, dyma'r llwybr i chi.
Newgale

 

Bwrdd Croeso Cymru