Yn ôl i'r hafan
Cymru Dan y Ddaear
Hafan Mapiau Cysylltiadau View this page in English
   

Mwngloddiau Aur Dolau Cothi

Cyflwyniad

Hanes ac Archaeoleg

Daeareg

Gwybodaeth

Llety

 

Gwybodaeth

Mae Mwngloddiau Dolau Cothi oddi ar yr A482 rhwng Llanbedr Pont Steffan a Llanwrda. Mae bysiau yn mynd o Landeilo ar ddydd Mawrth (yn unig). Yn Llanwrda (8 milltir) y maeír orsaf drÍn agosaf ond nid ywír trÍn yn mynd ar ddydd Sul ac eithrio o fis Mai i fis Medi.

Ar agor bob dydd 14eg Ebrill - 17eg Medi, 10.00 am i 5 pm. Teithiau olaf i mewn iír mwyngloddiau yn dechrau am 5.00 pm.

Tocynnau
Oedolion £2.60
Plant £1.30
Teulu £6.50
Aelodauír Ymddiriedolaeth Genedlaethol am ddim.

Caffi
Siop

Ymholiadau
Mwngloddiau Aur Dolau Cothi
Pumsaint
Llanwrda
Sir Gaerfyrddin
SA19 8US

Teleffon 01558 650359
Gwybodaeth 01588 825146
E-bost: gdoest@smtp.ntrust.org.uk
Rhyngrwyd: http://www.nationaltrust.org.uk


Llety >>